Menu

Historie

Hoewel door archeologisch vondsten uit zowel de IJzer- als de Romeinse tijd mag worden aangenomen dat er al in het begin van onze jaartelling bewoning in of om het dorp Engelen heeft plaatsgehad, komen we de naam pas in het jaar 815 tegen.

Het was in de Karolingische tijd, toen het gebied ten zuiden van de grote rivieren onder gezag van Frankische machthebbers stond.In de Codex Laureshamensis van de Benedictijner Abdij van Losch, een document waar alle bezittingen zijn vastgelegd van deze abdij, wordt voor het eerst in de geschiedenis het dorp Engelen genoemd onder de naam Angrisa.
In deze Codex werd vastgelegd hoe door de Frankische edelman en grondbezitter Alfger in het jaar 815 schenkingen werden gedaan aan de Abdij van Lorsch in o.a. Empele (Empel), Hatalle (Hedel), Hunsete (Hoenzadriel), Ortinon ( Orthen), Rosmalla (Rosmalen) en in Angrisa, waar hij een half boerenbedrijf ten geschenke gaf.

De naam Engelen is taalkundig (ethomologisch) terug te voeren op Angrisa en gelet op alle schenkingen die in 815 hebben plaatsgevonden, is de naam Angrisa, zoals ook in het Instituut voor de Nederlandse geschiedenis staat vermeld, geschiedkundig verbonden aan het dorp aan de Dieze. In 2015 kan Engelen in de rij van één der oudste dorpen van Brabant terugkijken op een roemrijke geschiedenis van 1200 jaar.

Het wapen van Engelen

Het wapen van Engelen

Dit jubileum is de aanleiding om in 2015 het gehele jaar door activiteiten te organiseren.

Heemkundekring Angrisa heeft het initiatief genomen om samen met Engelens Belang, een overkoepelende vrijwilligersorganisatie van alle verenigingen in Engelen, via de Bestuursraad en het verenigingsleven te inventariseren op welke wijze dit feest het beste met jong en oud in Engelen gevierd kan worden.